Persondatapolitik

Brugervilkår og sikkerhed på hjemmesiden

INDLEDNING

Denne meddelelse om databeskyttelse er information til dig, fordi DØLLE indsamler oplysninger om dig.

DATAANSVARLIG FOR PERSONLIGE OPLYSNINGER

DØLLE, Sakskøbingvej 80, 4880 Nysted, CVR nr. 25001001 er den dataansvarlige.
Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personlige oplysninger.

FORMÅL MED INDSAMLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG JURIDISK GRUNDLAG

Vi sørger for, at dine personlige oplysninger kun indsamles og behandles til følgende formål:

a) At lette leveringen af produkter og/eller tjenester, du har bestilt.
Til dette formål indsamler vi navn, e-mail, adresse, telefonnummer, fødselsdag, tilladelse til levering af nyhedsbreve og oplysninger om betalingstransaktioner.
b) At besvare dine spørgsmål eller klager.
Til dette formål indsamler vi navn, e-mail, adresse, telefonnummer, fødselsdag, tilladelse til levering af nyhedsbreve og oplysninger om betalingstransaktioner.
c) At give dig besked om ændringer af begivenheder.
Til dette formål indsamler vi navn, telefonnummer, e-mail.

Vores juridiske grundlag for behandling er:

a) Dit samtykke;
b) Behandling er nødvendig for udførelsen af en købsaftale, som du er part i;
c) Behandling er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, som er pålagt DØLLE;
d) Behandling er nødvendig med henblik på DØLLE´s eller en tredjeparts legitime interesser, og disse interesser tilsidesætter den registrerede persons interesser. Hvis det juridiske grundlag for behandling er samtykke: Har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Hvis det juridiske grundlag for behandling er de legitime interesser hos DØLLE eller en tredjepart:
Disse interesser er f.eks. statistik, procesoptimering osv.

Vi opbevarer dine personlige oplysninger, indtil det ikke længere er relevant for DØLLE at opbevare dem, så længe det er i overensstemmelse med dansk lov.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage som beskrevet i afsnit 6, beholder DØLLE dine personlige oplysninger i 2 år derefter, ifølge en erklæring fra “Forbrugerombudsmanden” før oplysningerne slettes.
Hvis dit samtykke ikke har været brugt i mere end 2 år, vil DØLLE også slette dine personlige oplysninger. Men uafhængigt af GDPR gemmes alle transaktionsdata i 5 år i overensstemmelse med den danske regnskabslov.

DINE RETTIGHEDER

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, som er angivet nedenfor i afsnit 6.

Du kan til enhver tid anmode om at få adgang til dine personlige oplysninger, og at forkerte oplysninger rettes, slettes eller ændres ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angivet nedenfor i afsnit 6.
Du kan også anmode om begrænsning eller dataportabilitet eller gøre indsigelse imod, at vi behandler dine data, herunder at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du har nogen klager over vores behandling af dine personlige oplysninger, kan du kontakte det danske datatilsyn.

Du har ret til når som helst at gøre indsigelse imod behandling af personlige oplysninger om dig til direkte markedsføring.

OVERFØRSEL AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi kan videregive personlige oplysninger til tilknyttede selskaber eller datterselskaber samt professionelle rådgivere i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning.

Vores medarbejdere, forretningspartnere og leverandører har muligvis adgang til dine personlige oplysninger i begrænset omfang efter behov med henblik på levering af en tjeneste til os eller for at give dem mulighed for at agere på vores vegne i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse.

Vi forbeholder os ret til at bruge eller videregive oplysninger, som nødvendigt for at overholde love, regler eller juridiske anmodninger eller for at samarbejde med en retslig undersøgelse.

Vi overfører dine personlige oplysninger til:

  • NETS
  • Ticketmaster
  • Ticketbutler
  • Crewplan

Overførsel af personoplysninger udføres i overensstemmelse med lovkrav, herunder indgåelse af fyldestgørende databehandlingsaftaler med vores databehandlere for at sikre personoplysninger ikke behandles til andre formål end de klart angivne, og for at sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis du har spørgsmål om denne meddelelse om databeskyttelse eller brugen af de indsamlede oplysninger, kan du kontakte os ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger:

DØLLE, Sakskøbingvej 80, 4880 Nysted, Tlf.: 21802001, E-mail: info@doelle.dk, CVR nr.: 25001001

SIKKERHED

Vi passer godt på de oplysninger, du afgiver om dig selv. Fra det øjeblik, vi har modtaget oplysningerne, kan du således have tillid til, at vi behandler dem med den fortrolighed og sikkerhed, som lovgivningen kræver.
På vores hjemmeside iagttager vi alle forholdsregler for at beskytte vore brugeres informationer mod misbrug.
Når du bliver bedt om at indtaste oplysninger, som for eksempel betalingskortnummer og udløbsdato, sker indtastningen krypteret med den bedste krypterings-software på markedet – pt. SSL (Secure Socket Layer), ønsker du at vide mere om SSL, kan du besøge www.betaling.dk.
Oplysninger om navn, adresse og e-mailadresse opbevares ikke krypteret, men alle oplysninger som afgives i forbindelse med købet, transmitteres krypteret.
Vi anvender SSL-kryptering til at beskytte oplysninger online, ligesom vi har taget rimelige foranstaltninger for at beskytte oplysningerne offline.
Alle vores informationer er underlagt en streng biometrisk sikkerhed. Det vil blandt andet sige, at det kun er de medarbejdere, der har behov for oplysningerne for at kunne udføre en opgave, der har adgang til dem.
Alle vores medarbejdere har modtaget omfattende instrukser i vores sikkerheds- og personbehandlingspolitik.
Vores servere opbevares under strenge sikkerhedsforanstaltninger i et lukket og aflåst rum.

KØB/BESTILLING

For at bestille billetter på www.doelle.dk skal du registrere dig som bruger og oplyse navn, adresse og betalingskort. Informationerne bruges til at gennemføre købet. Hvis der er problemer med et køb, eller hvis der for eksempel sker en aflysning eller lignende, vil oplysningerne blive brugt til at kontakte dig.